Bouw nieuwe Biostoomcentrale in Beringen

Biostoom Beringen NV bouwt op het industriepark Ravenshout in Beringen een nieuwe energiecentrale, meer specifiek een biostoomcentrale. Energie zal er worden opgewekt door de verbranding van 200.000 ton niet-gevaarlijk en niet-recycleerbare afvalstoffen per jaar.

Concreet gaat het om huishoudelijk en hiermee gelijkgesteld bedrijfsafval, alsook vast niet-risicohoudend ziekenhuisafval. Daarnaast zal de installatie de mogelijkheid hebben om biomassa, biomassa afval, niet verontreinigd behandeld houtafval, andere niet-gevaarlijke afvalstoffen en niet gevaarlijk slib in beperkte hoeveelheden mee te verbranden.

Deze energie zal deels nuttig worden aangewend als thermische energie die geleverd wordt in de onmiddellijke omgeving (o.a. industrieterrein Ravenshout) onder de vorm van stoom en/of warm water. Daarnaast zal de beschikbare energie maximaal worden omgezet naar elektriciteit.

Begin 2020 wordt de installatie in gebruik genomen. Zie www.biostoomberingen.be


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP