Afvalenergiecentrale IVM vervangt 62,5m hoge schouw

Gedurende de nacht van 23 op 24 april werd de laatste van de 2 ovenlijnen van de afvalenergiecentrale van IVM uit gebruik genomen. De installatie ligt sindsdien volledig stil, zodat de grote optimalisatiewerken écht van start kunnen gaan.

Deze optimalisatiewerken omvatten ondermeer de vervanging van beide ovenlijnen en elektrofilters (gebouwd in 1980-'81). Tijdens de stilstand worden de bunker en de rolbruggen ook gerenoveerd. Tenslotte is de stilstand ook het ideale moment om de 62,5 meter lange schoorsteen te vervangen door 2 nieuwe exemplaren. Het startschot van de vervangingswerken aan de schoorsteen werd op 30 april gegeven met het verwijderen van het binnenwerk van de schouw. De realisatie van deze werken is in handen van Engie Fabricom.

Vervangen van de schoorsteen

Het buitenwerk van de huidige schouw dateert van bij de aanvang van de afvalenergiecentrale (1980/81) en vertoont op meerdere plekken tekenen van verregaand betonrot. Daarom werd van de gelegenheid van de grote stilstandswerken aan de ovenlijnen en elektrofilters gebruik gemaakt om de schoorsteen te vervangen door 2 nieuwe exemplaren. De huidige binnenschouw werd in 2000 al eens vernieuwd.  Toen werd het kunststof-binnenwerk werd vervangen door een stalen binnenschouw. IVM opteert nu voor 2 schouwen omdat zo elke ovenlijn zijn eigen schoorsteen krijgt. Dit laat toe om  meetresultaten ‘lijn per lijn’ te rapporteren aan de toezichthoudende overheid. De nieuwe schouwen zijn geconstrueerd uit staal, zowel de buiten- als binnenschouw. De schouwen meten beide 62,5 m hoog. Ze worden voorzien van meetapparatuur waarvoor een aparte meetkamer wordt ingericht op ca. 20 meter hoogte. Als alles op volgens planning verloopt, zal de installatie opnieuw ‘vertrekkensklaar’ zijn tegen begin november, zodat in de loop van diezelfde maand mag worden verwacht terug operationeel te zijn op volle capaciteit.

Werken hebben geen impact op de ophaling

Heel de vervangings- en vernieuwingsoperatie heeft geen enkele impact op de huis-aan-huisophaling noch op de inzameling van grofvuil op de recyclageparken. Het restafval en grofvuil worden gedurende de volledige stilstand nog steeds aangevoerd op de afvalenergiecentrale, waar het tijdelijk wordt overgeslagen en via walking-floor-vrachtwagens wordt verscheept naar de afvalenergiecentrale van Indaver (via het filiaal van Municipal Services) te Doel.

De aanvoer van private partners waarmee IVM een overeenkomst onderhoudt, evenals van collega-afvalintercommunales die een deel van hun restafval naar de AEC van IVM aanvoeren, is tijdelijk stopgezet gedurende de stilstandswerken, maar deze overeenkomsten lopen na de heropstart verder.

Impact op de werking van IVM

Uiteraard heeft een werk van dergelijke omgang impact op de werkzaamheden op de site van de afvalenergiecentrale. De werken worden uitgevoerd door externe firma’s, waarbij flink wat coördinatie, veiligheidsafspraken en praktische logistieke regeling nodig is. Ook het overslaan, sorteren en voorzien in transport van het restafval en grofvuil richting Doel vergen extra logistieke inspanningen. De werknemers van IVM zetten alle zeilen bij om deze operatie – samen met de aannemers en hun onderaannemers-  tot een goed einde te brengen. De site blijft dan ook permanent bemand gedurende de hele stilstandsperiode.

Voorbereiding van warmtelevering

Tijdens de stilstandswerken zal IVM ook van de gelegenheid gebruik maken om de installatie aan te passen om te kunnen inspelen op mogelijke vragen voor ‘warmtelevering’.

Volg de werken op de voet op www.ivmmilieubeheer.be

Op de homepagina van de IVM-website zijn de werkzaamheden op de voet te volgen, via filmmateriaal en een ‘blogpagina’ waar de laatste stand van zaken wordt weergegeven. Boeiende beelden gegarandeerd!

Meer informatie voor de pers

IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo – 09 377 82 11 – ivm(at)ivmmilieubeheer(dot)be
www.ivmmilieubeheer.be


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP