28 april 2022 Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op 28 april vindt de 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' plaats. Deze dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Belgian  Waste-to-Energy neemt deel met een gezamenlijke actie. De Belgische waste-to-energyinstallaties vragen specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal. Het doel is om de eigen medewerkers én zij die afval aanleveren nog meer bewust te maken van het belang van veilig gedrag.

Dit jaar ligt de focus op valgevaar en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Sensibiliseringscampagne

De campagne maakt gebruik van een filmpje, gebaseerd op waargebeurde feiten. Hierop getuigt een vrachtwagenchauffeur hoe hij in de bunker viel doordat hij zijn voertuig, uit hoffelijkheid voor medechauffeurs in de hal, dichter bij de bunkerrand had geplaatst dan was voorgeschreven.

“We hopen met dit filmpje de chauffeurs op het hart te drukken absoluut de voorgeschreven regels te volgen. Voor hun eigen veiligheid én die van de mensen rondom hen.”, zegt BW2E-voorzitter Geert Magerman.“ Onze sector levert heel wat inspanningen om de veiligheid in en rond de loskades van waste-to-energyinstallaties te verbeteren: d.m.v. signalisatie, opleidingen, powerpoints,… Maar soms staan mensen niet voldoende stil bij de impact die een bepaalde handeling kan hebben op de veiligheid. Denk maar aan het belang van zien en gezien worden en het dragen van een fluo hesje.” Het is vaak pas ná een incident dat men zich daar bewust van is. Blijven sensibiliseren is volgens ons de boodschap.”

Ter herinnering tonen we de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen in de storthallen van de Belgische waste-to-energyinstallaties.


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP