Intradel

Intradel is de afvalintercommunale van de Luikse regio. De intercommunale werd in 1979 opgericht en telt 72 partnergemeenten of een totaal van 991 000 inwoners. Intradel beschikt over de nodige middelen voor de inzameling, sortering en verwerking om het geproduceerde afval op zijn gebied zo goed mogelijk te beheren en het milieu te beschermen. Uvélia, de Waste-to-Energie-installatie van Intradel verwerkt jaarlijks 320 000 ton afval waarvan 270 000 huishoudelijk restafval en 50 000 ton vergelijkbaar bedrijfsafval. Dankzij een doorgedreven rookgasreiniging met ontstoffing door een elektrofilter, stikstofoxidevermindering door een katalytische deNOX, gasbehandeling door injectie met kalk en actieve koolstof en ontstoffing door mouwfilters, blijfen de emissies onder de geldende norm. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval wordt omgezet in elektriciteit. De jaarlijkse elektriciteitproductie is 229 000 kWh/jaar wat ongeveer overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 54000 gezinnen.

application/pdf icoonKlik hier voor het verwerkingsschema van deze installatie.

http://www.intradel.be

www.uvelia.be

 

 

Adres: 

pré Wigi 20
4040 Herstal

Contact:

Luc Joine
Tel +32 4 240 74 74

 
 

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP