ISVAG

ISVAG is de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking die het huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen inwoners uit Antwerpen en de Antwerpse rand omzet in grondstoffen en in duurzame energie. De verbrandingsinstallatie van de intercommunale ISVAG werd in 1980 voor het eerst opgestart in Wilrijk.

De Waste-to-Energy installatie van ISVAG is vergund voor de verwerking van 159.000 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval per jaar. Dankzij een doorgedreven rookgasreiniging d.m.v. een denoxinstallatie, electrofilter, halfnatte wassing, mouwenfilter en natte wassing blijven de emissies onder controle.

De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval wordt nuttig toegepast. In 1995 sloot ISVAG een overeenkomst met Electrabel voor de bouw en exploitatie van een installatie met energierecuperatie. Tijdens het verbrandingsproces wordt de warmte door een waterpijpketel geleid, waarin stoom wordt geproduceerd. Deze stoom wordt verkocht aan Electrabel die er op hun beurt stroom van maken.

ISVAG zal in de nabije toekomst ook restwarmte (3MW) leveren aan nabijgelegen bedrijven in het bedrijventerrein Terbekehof, in Wilrijk. De aanleg van het mini-warmtenet van 1,6 km gaat in het voorjaar 2019 van start.

ISVAG plant tevens de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale tegen 2023, waarvoor het een omgevingsvergunning heeft aangevraagd. De nieuwe afvalenergiecentrale is een roosteroven met een verwerkingscapaciteit van 190.000 ton per jaar. Het wordt een volwaardige warmtekrachtkoppelingscentrale, die elektriciteit en warmte produceert met niet-recycleerbaar restafval als enige energiebron. De installatie krijgt een Selectieve Katalytische Reductie (SCR), die de NOx emissies uit de rookgassen filtert, aangevuld met een half-natte rookgaswassing. De nieuwe installatie zal elektriciteit leveren aan 35.000 gezinnen of restwarmte aan 40.000 gezinnen en bedrijven in de buurt.

application/pdf icoonKlik hier voor het verwerkingsschema van deze installatie.

http://www.isvag.be

Adres: 

Boomsesteenweg 1000
2610 Wilrijk

Contact:

Olivier Opsomer
Tel. +32 3 877 28 55

 
 

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP