ETS

In het kader van de Europese Green Deal verbindt de Europese Unie zich ertoe om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden met als tussenstap een daling van broeikgasgassen met minstens 55% tegen 2030. Om die groene transitie te maken, moet de uitstoot van broeikasgassen sterk dalen. Een belangrijk onderdeel om de doelstelling tegen 2030 te halen, is het emissiehandelssysteem (ETS). De waste-to-energysector valt vandaag niet onder de ETS-regelgeving. Sommigen vinden dat dat wél zou moeten. BW2E heeft hier een duidelijk standpunt over.

BW2E is klaar voor VLAREMA 8

Op 1/9 trad VLAREMA 8 in werking. Voor onze sector betekent dit een nieuwe set van regels voor het beheer van het bedrijfsrestafval. Belgian Waste-to-Energy schreef in nauwe samenspraak met OVAM & Milieuinspectie en in overleg met Denuo een draaiboek om haar leden te ondersteunen.

Langtermijnvisie verbranding Vlaanderen

Ons standpunt m.b.t. de Vlaamse langetermijnvisie op het verbranden van restafvalstromen steunt op 3 pijlers:

1) Capaciteit volgt aanbod, niet andersom !

2) Waste-to-Energy ontgift de materiaal- en voedselketen.

3) Zorg dat de eigen regio niet economisch kwetsbaar wordt !

Lees hier onze bondige 2-pager.

Over BW2E

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.

Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Nieuws

Op zondag 2 oktober 2022 (Open Bedrijvendag) openen ook deze Vlaamse Waste-to-Energy-plants hun poorten

Lees meer

Op 28 april sensibiliseren de leden van Belgian Waste-to-Energy voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees meer

Initiatiefnemers POM Antwerpen, HIW, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk, openden op 8 oktober 2021 feestelijk het...

Lees meer

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP