ETS

In het kader van de Europese Green Deal verbindt de Europese Unie zich ertoe om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden met als tussenstap een daling van broeikgasgassen met minstens 55% tegen 2030. Om die groene transitie te maken, moet de uitstoot van broeikasgassen sterk dalen. Een belangrijk onderdeel om de doelstelling tegen 2030 te halen, is het emissiehandelssysteem (ETS). De waste-to-energysector valt vandaag niet onder de ETS-regelgeving. Sommigen vinden dat dat wél zou moeten. BW2E heeft hier een duidelijk standpunt over.

Neem deel aan het CEWEP-congres 14-16 juni

In juni 2023 keert CEWEP terug met zijn 10e Waste-to-Energy Congres. Het evenement zal zich richten op de rol die de Waste-to-Energy sector zal spelen bij het bereiken van de milieu-, energie- en klimaatdoelstellingen van de EU.

 

Deskundige sprekers van de Europese Commissie, het Duitse ministerie van Milieu, UNECE, vooraanstaande academici, gemeentelijke autoriteiten, WtE-operatoren en communicatiedeskundigen zullen discussiëren over afval, energie en klimaat in de steeds veranderende beleids- en technische omgeving.

Langtermijnvisie verbranding Vlaanderen

Ons standpunt m.b.t. de Vlaamse langetermijnvisie op het verbranden van restafvalstromen steunt op 3 pijlers:

1) Capaciteit volgt aanbod, niet andersom !

2) Waste-to-Energy ontgift de materiaal- en voedselketen.

3) Zorg dat de eigen regio niet economisch kwetsbaar wordt !

Lees hier onze bondige 2-pager.

Over BW2E

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.

Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Nieuws

De communicatiecampagne die we nu 3 jaar na mekaar voerden met de Belgische waste-to-energy installaties is genomineerd door een CEWEP jury voor de...

Lees meer

Voor de derde keer op rij voeren de Belgische verbrandingsinstallaties een gezamenlijke campagne om extra aandacht te vragen voor veiligheid.

Lees meer

Op zondag 2 oktober 2022 (Open Bedrijvendag) openen ook deze Vlaamse Waste-to-Energy-plants hun poorten

Lees meer

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP