Impact van COVID 19

De Corona-COVID 19 crisis impacteert ook de waste-to-energysector. Onze installaties krijgen minder bedrijfsrestafval aangeboden omdat tal van bedrijven noodgedwongen de deuren hebben gesloten. Ook worden geplande onderhoudsbeurten tijdelijk uitgesteld omdat onze buitenlandse contractoren en hun medewerkers niet in België geraken. Meer dan ooit is een veilige en duurzame verwerking van restafval nodig. BW2E staat in nauw contact met haar leden. Samen doen we er alles aan om de continuïteit van de dienstverlening te blijven verzekeren met oog voor de veiligheid van al onze medewerkers.

Langtermijnvisie verbranding Vlaanderen

Ons standpunt m.b.t. de Vlaamse langetermijnvisie op het verbranden van restafvalstromen steunt op 3 pijlers:

1) Capaciteit volgt aanbod, niet andersom !

2) Waste-to-Energy ontgift de materiaal- en voedselketen.

3) Zorg dat de eigen regio niet economisch kwetsbaar wordt !

Lees hier onze bondige 2-pager.

Memorandum

Samengevat in 2 pagina’s beschrijft het memorandum van ‘Belgian Waste-to-Energy’ welke rol onze vzw opneemt in de circulaire economie en waar wij in de komende jaren met onze leden aan willen werken.

Over BW2E

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.

Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Nieuws

Afval wordt grondstof


Een boutade, die gevat weergeeft wat de kernactiviteit van de nieuwe biostoomcentrale is die Biostoom Beringen in...

Lees meer

Op 7 juni 2020 startte de geplande stilstand in de verbrandingsinstallatie van IMOG voor een periode van 3 weken.  Er werkten tegelijkertijd 27...

Lees meer

Op 31 juli 2020 verleende Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir aan ISVAG de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe...

Lees meer

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP