Ontdek onze visie voor 2024!

Kijk en luister naar de inzichten van vooraanstaande leiders uit de industrie over onze drie focuspunten

 

1. Waste-to-energy als essentieel onderdeel van de circulaire economie door Johan Bonnier, CEO van IMOG

2. Behoud van onze onafhankelijkheid en efficiëntie door Sébastien Stempnick, exploitatiedirecteur Ipalle

3. De bijna klimaatneutrale werking van BW2E-installaties door Paul De Bruycker, voorzitter van CEWEP, de Europese koepel voor W2E-installaties

Kan België zonder W2E?

Met deze prikkelende titel schreven wij ons memorandum voor 2024 rond 3 focuspunten

 

1. W2E is een noodzakelijk deel van de circulaire economie

2. We ijveren voor het behoud van onze onafhankelijkheid en efficiëntie

3. BW2E-installaties opereren quasi klimaatneutraal

 

U leest onze argumenten samengevat in een bondige 3-pager. Hoort u ze liever uit de mond van onze captains of industry? Bekijk dan zeker het filmpje (naastgelegen blokje)

ETS

In het kader van de Europese Green Deal verbindt de Europese Unie zich ertoe om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden met als tussenstap een daling van broeikgasgassen met minstens 55% tegen 2030. Om die groene transitie te maken, moet de uitstoot van broeikasgassen sterk dalen. Een belangrijk onderdeel om de doelstelling tegen 2030 te halen, is het emissiehandelssysteem (ETS). De waste-to-energysector valt vandaag niet onder de ETS-regelgeving. Sommigen vinden dat dat wél zou moeten. BW2E heeft hier een duidelijk standpunt over.

Over BW2E

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.

Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Nieuws

De communicatiecampagne die we nu 3 jaar na mekaar voerden met de Belgische waste-to-energy installaties is genomineerd door een CEWEP jury voor de...

Lees meer

Voor de derde keer op rij voeren de Belgische verbrandingsinstallaties een gezamenlijke campagne om extra aandacht te vragen voor veiligheid.

Lees meer

Op zondag 2 oktober 2022 (Open Bedrijvendag) openen ook deze Vlaamse Waste-to-Energy-plants hun poorten

Lees meer

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP