BW2E is klaar voor VLAREMA 8

Op 1/9 trad VLAREMA 8 in werking. Voor onze sector betekent dit een nieuwe set van regels voor het beheer van het bedrijfsrestafval. Belgian Waste-to-Energy schreef in nauwe samenspraak met OVAM & Milieuinspectie en in overleg met Denuo een draaiboek om haar leden te ondersteunen.

Langtermijnvisie verbranding Vlaanderen

Ons standpunt m.b.t. de Vlaamse langetermijnvisie op het verbranden van restafvalstromen steunt op 3 pijlers:

1) Capaciteit volgt aanbod, niet andersom !

2) Waste-to-Energy ontgift de materiaal- en voedselketen.

3) Zorg dat de eigen regio niet economisch kwetsbaar wordt !

Lees hier onze bondige 2-pager.

Memorandum

Samengevat in 2 pagina’s beschrijft het memorandum van ‘Belgian Waste-to-Energy’ welke rol onze vzw opneemt in de circulaire economie en waar wij in de komende jaren met onze leden aan willen werken.

Over BW2E

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.

Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Nieuws

Initiatiefnemers POM Antwerpen, HIW, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk, openden op 8 oktober 2021 feestelijk het...

Lees meer

Mirom Roeselare blijft gestaag zijn warmtenetwerk uitbreiden

Lees meer

BW2E en Denuo ijveren samen voor meer veiligheid op de stortvloer. Al onze installaties doen mee.

Lees meer

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP