Belgische waste-to-energysector samen voor meer veiligheid

Op 28 april is het werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Alle leden van Belgian Waste-to-Energy nemen met een gezamenlijke actie deel. Zij vragen specifiek aandacht voor veiligheid op de stortvloer en in de storthal. Op die manier wil de sector meehelpen om de veiligheidscultuur die al aanwezig is bij de eigen medewerkers te verbreden naar de vrachtwagenchauffeurs die het afval van burgers en bedrijven aanleveren. Ook Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, ondersteunt deze actie. Zelfs enkele niet-BW2E-leden sloten zich spontaan aan bij de actie.

Langtermijnvisie verbranding Vlaanderen

Ons standpunt m.b.t. de Vlaamse langetermijnvisie op het verbranden van restafvalstromen steunt op 3 pijlers:

1) Capaciteit volgt aanbod, niet andersom !

2) Waste-to-Energy ontgift de materiaal- en voedselketen.

3) Zorg dat de eigen regio niet economisch kwetsbaar wordt !

Lees hier onze bondige 2-pager.

Memorandum

Samengevat in 2 pagina’s beschrijft het memorandum van ‘Belgian Waste-to-Energy’ welke rol onze vzw opneemt in de circulaire economie en waar wij in de komende jaren met onze leden aan willen werken.

Over BW2E

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen.

Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.

Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Nieuws

BW2E en Denuo ijveren samen voor meer veiligheid op de stortvloer. Al onze installaties doen mee.

Lees meer

Afval wordt grondstof


Een boutade, die gevat weergeeft wat de kernactiviteit van de nieuwe biostoomcentrale is die Biostoom Beringen in...

Lees meer

Op 7 juni 2020 startte de geplande stilstand in de verbrandingsinstallatie van IMOG voor een periode van 3 weken.  Er werkten tegelijkertijd 27...

Lees meer

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP