Hoeveel energie produceert de waste-to-energy sector in België?

Van alle huishoudel­ijke afvalstoffen die in België worden ingezameld, vindt gemiddeld 60 % z­ijn weg naar recycling. 40 % wordt thermisch verwerkt, hoofdzakelijk in één van de BW2E-installaties met energieterugwinning onder de vorm van warmte en stroom.

Hoeveelheden leden BW2E:

  • Jaarlijkse elektriciteitsproductie:  1.800.000 MWh. Deze is deels hernieuwbaar
  • Aantal gezinnen dat van elektriciteit kan voorzien worden: 430 000
  • Jaarlijkse warmteproductie: meer dan 1.000.000 MWh
  • Warmte voor toepassingen in industrie en gebouwenverwarming: meer dan 300 000 MWh

Wat met dioxines en gezondheidsrisico's?

De leden van Belgian Waste-to-Energy hebben een ruime expertise en technische bagage. Die zetten ze in om hun installaties en de processen die erin plaatsgr­ijpen continu te toetsen aan de stand der techniek. Dit is de basis voor verbeteringsacties voor de recuperatie van energie en materialen, zonder daarbij­ in te boeten op het niveau van de emissies. Integendeel zelfs: in 15 jaar tijd slaagden de BW2E-installaties erin om de emissies van SO2 met 50% terug te dringen, die van fijn stof met meer dan 80%, NOx met 35% en dioxines met 99,8%.

 

Hoeveel assen blijven er over na verbranding en wat gebeurt ermee?

Ongeveer 20% (gewichtsprocent) van het afval bl­ijft na thermische verwerking over als bodemassen. Deze worden voor het grootste deel nuttig gebruikt. Ferro– en non-ferro metalen maken zo’n 10% uit van de bodemassen. Die worden in de schrootindustrie gerecycleerd. Granulaten z­ijn inzetbaar als funderingsmateriaal in de wegenbouw en bij­ bouw– of stabiliteitswerken op stortplaatsen.


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP