Net Brussel

Net Brussel staat sinds 1990 in voor de ophaling en verwerking van het afval van de inwoners van het Brussels Gewest. De verbrandingsinstallatie van het Brussels Gewest (Brussel-Energie), sinds 1985 in dienst gesteld en waarvan Net Brussel in partnership eigenaar is, verwerkt het niet-gesorteerd huisvuil dat is opgehaald en aangevoerd door Net Brussel evenals, voor het surplus, door de private ophalers.

Brussel-Energie (Waste-to-Energy-installatie) verwerkt jaarlijks 496 000 ton niet-recycleerbaar huisvuil en vergelijkbaar bedrijfsafval. Dankzij een doorgedreven rookgasreiniging (electrofilter, natte wassing, katalytische denoxinstallatie, …) blijven de emissies ruim onder de door de Europese wetgeving toegelaten norm. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt omgezet in stoom die wordt gebruikt voor een stadswarmtenet en een elektriciteitsproductie (281 000 MWh/jaar), hetgeen overeenstemt met 5% van het Brussels verbruik.

 

http://www.netbrussel.be

 

Adres:

 

Broquevillelaan 12
1150 Brussel

 
Contact: 

Geert Magerman
Tel +32 2 778 08 11

 
  

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP