Tibi

Tibi, 70 jaar ten dienste van het leefmilieu

De Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices (ICDI) werd opgericht op 22 maart 1948. Op dat moment gaven zo’n twintigtal gemeenten hun principeakkoord om toe te treden tot een coöperatieve vennootschap voor afvalbeheer. Zes jaar later telt het grondgebied van de Intercommunale 289.192 inwoners verdeeld over 21 gemeenten.

In 2018 verandert de Intercommunale van huisstijl en naam. Voortaan heet ze Tibi, een naamloze vennootschap die dagelijks de complexe uitdaging van geïntegreerd afvalbeheer aangaat, met als belangrijkste doel het milieu te beschermen en de leefomgeving van de bewoners te verbeteren. Het gebied dat door Tibi wordt bediend, beslaat een oppervlakte van bijna 535 km2 voor een bevolking van naar schatting meer dan 421.000 inwoners, verdeeld over 14 gemeenten.

Tibi's afvalverwerkingsmethoden krijgen prioriteit op basis van hun lage impact op het milieu (http://www.tibi.be/a-propos/nos-missions.htm).

De Tibi Waste-to-Energy-installatie verwerkt jaarlijks maximaal 110.000 ton niet-recycleerbaar afval. Dankzij de grondige rookgasreiniging (elektrofilter, denox, natte gaswasser en mouwenfilter) blijven de emissies van vervuilende stoffen onder de norm. De warmte die vrijkomt tijdens de verbranding, wordt gebruikt voor de jaarlijkse productie van 25.800 MWh, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 6.000 gezinnen.

De installaties worden nu gemoderniseerd, wat de efficiëntie van de verwerkingsketen verder zal verbeteren tot een jaarlijkse elektriciteitsproductie van ongeveer 45.000 MWh, goed voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 11.000 huishoudens.

application/pdf icoonKlik hier voor het verwerkingsschema van deze installatie.

 

http://www.tibi.be

 

Adres:

 

Rue du Déversoir 1
6010 Couillet

 
Contact: 

Tel +32 800 94 234

 
  

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP