IMOG

IMOG zorgt voor de geïntegreerde afvalverwerking van 11 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Hiertoe beschikt zij over 6 installaties op 2 sites en een netwerk van selectieve inzameling.

In de Waste-to-Energy installatie van IMOG wordt jaarlijks 65 000 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval verwerkt. Dankzij een doorgedreven rookgasreiniging (electrofilter, natte wassing, katalytische mouwenfilter en denoxinstallatie) blijven de emissies onder controle. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval wordt nuttig toegepast. Via een stoomturbine en een turbo-alternator wordt de warmte in elektriciteit omgezet. Uit 2 kg afval wordt zo 1 000 W geproduceerd, ruim 32 miljoen kWh op jaarbasis.

Imog blijft op zoek gaan naar het verder optimaliseren van haar energie-gerelateerde processen. Door deze nieuwe technieken en evoluties kon er intern restwarmte worden vrijgemaakt die zijn toepassing vindt in vier warmtenetten.

• De productiebanen van buurbedrijf Nerva worden verwarmd met de restwarmte afkomstig uit het verbrandingsproces. Deze vloerverwarming werd voorheen met een stookolieketel verwarmd met een jaarverbruik van ongeveer 130.000 l stookolie.

• De gemeente Kuurne kiest voor de ontwikkeling van de nieuwe wijken Groeninghe Ververij en Leieboorden om warmtenetten in te zetten met een potentieel van 700 woningen. Imog brengt de restwarmte tot aan haar perceelgrenzen en ondertekende met Eandis een overeenkomst voor 25 jaar voor het leveren van warmte aan deze nieuwe verkavelingen in Kuurne.

• Ook stad Harelbeke ziet mogelijkheden. De Leiewerken die in 2015 in Harelbeke van start gaan, bieden een unieke kans om vanaf de installatie van Imog tot aan het OCMW van Harelbeke een warmtenet aan te leggen. Ook hier werd de engagementsverklaring reeds getekend.

• Aangezien warmte kan worden getransporteerd, heeft ze een realistisch bereik van ongeveer 15 km in een straal rond de producent. Imog diende een aanvraag in voor betoelaging voor een mogelijk proefproject met mobiele containers. De financiële haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

 Door de verhoging van de gemiddelde calorische waarde van het aangeboden brandbaar afval (meer plastics, minder organisch materiaal). komt er ruimte vrij voor toevoeging van materialen met een lage calorische waarde Imog vulde dit in met slib van waterzuiveringsinstallatie van Aquafin Harelbeke.

application/pdf icoonKlik hier voor het verwerkingsschema van de waste-to-energy installatie.

application/pdf icoonWarmtenet

application/pdf icoonKlik hier voor een infografiek van het warmtenet

http://www.imog.be

 

Adres:

 

Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke

Contact:

Johan Bonnier
Tel +32 56 71 61 17

 
 

CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP