BW2E is klaar voor VLAREMA 8

Op 2/7 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de 8ste wijziging van VLAREMA. Op 17/8 volgde de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het doel is: minder ongesorteerd bedrijfsrestaval en méér recyclage.

Voor de Waste-to-Energy sector betekent VLAREMA 8 een nieuwe set van regels voor het beheer van het bedrijfsrestafval. De rollen voor de inzamelaar-handelaar-makelaar (IHM) en voor de verwerkers van bedrijfsrestafval worden duidelijk gesteld. Belgian Waste-to-Energy heeft zich gedurende een jaar voorbereid op deze aanpassing.

In nauwe samenspraak met OVAM & Milieuinspectie en in overleg met Denuo stelde BW2E een draaiboek op dat haar leden in Vlaanderen de nodige handvatten moet geven om op een correcte manier het aangeboden bedrijfsrestafval te controleren. Sorteerfouten worden via een ‘non-conformiteit’ gemeld en geregistreerd.

Meer info is te vinden op de website van OVAM.


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP