Minister verleent omgevingsvergunning nieuwe afvalenergiecentrale ISVAG

Op 31 juli 2020 verleende Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir aan ISVAG de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. Zodra de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een groene bestemming. De nieuwe installatie wordt een roosteroven met een verwerkingscapaciteit van 190.000 ton per jaar (bij een calorische waarde van 10MJ) en een volwaardige warmtekrachtkoppelingscentrale, die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (t.o.v. 25.000 met de huidige installatie) of warmte kan uitkoppelen voor 40.000 gezinswoningen of bedrijven. De installatie krijgt een katalysator, die de NOx emissies uit de rookgassen filtert, aangevuld met een half-natte rookgaswassing. Bovendien zal de nieuwe installatie ook worden voorbereid om op termijn – zodra de techniek hiervoor ecologisch en economisch op punt staat – de CO2 uit de rookgassen op te vangen voor hergebruik.
  
meer info op

http://www.isvag.be/nl/nieuws/2020-07-31/minister-verleent-omgevingsvergunning-nieuwe-afvalenergiecentrale


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP