Stilstand verbrandingsinstallatie IMOG corona-proof en uitbreiding warmtenet

Op 7 juni 2020 startte de geplande stilstand in de verbrandingsinstallatie van IMOG voor een periode van 3 weken.  Er werkten tegelijkertijd 27 verschillende ondernemingen op de site met dagelijks gemiddeld bijkomend 65 externe medewerkers. Daarom werden extra maatregelen genomen om in kader van de bestrijding van COVID 19 mogelijk contact en besmetting zo veel mogelijk te vermijden. Externe arbeiders werden zo min mogelijk in contact gebracht met elkaar en met de eigen medewerkers. Er werd zeer streng opgetreden worden tegen overtredingen in welke vorm dan ook. Nu nog geldt een mondmaskerplicht op de ganse site.

Onderzoek potentieel warmtenet

Fluvius voorziet een uitbreiding van het warmtenet in Kuurne en Harelbeke tot 18 MW. Op onderstaande figuur zie je naast het huidig warmtenet (groen) en de geplande uitbreiding (geel) ook de mogelijkse uitbreiding  (blauw) en de potentiële warmteafnemers (wit). Imog ondertekende hiervoor een intentieverklaring zodat Fluvius kon intekenen voor de Call groene warmte.

 

Groen : huidig warmtenet
Geel : geplande uitbreiding die binnenkort in uitvoering gaat
Blauw : mogelijke uitbreidingen
Wit:  potentiële warmte afnemers

 

 


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP