Totaal vernieuwd bedrijventerrein Terbekehof ingehuldigd

Initiatiefnemers POM Antwerpen, HIW, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk, openden op 8 oktober 2021 feestelijk het vernieuwde bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk.

 

Van sterk verouderd naar state-of-the art

Dankzij een complexe renovatie werd een duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein gecreëerd waarbij o.a. de wateroverlast grondig werd aangepakt. 
Terbekehof beschikt nu ook over een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. Dat net voorziet vandaag al drie bedrijven van duurzame warmte, wat door de vermeden NOx en fijn stof-emissies een aanzienlijke positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit in de nabije omgeving. Met het equivalent aan vermeden CO2 uitstoot van 2.200 voertuigen per dag levert dit warmtenet daarnaast ook een mooie klimaatwinst op.
In de heraanleg van het bedrijventerrein werd 13,9 miljoen euro geïnvesteerd. Het project kon rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro).

Meer info op Totaal vernieuwd bedrijventerrein Terbekehof ingehuldigd - Isvag Antwerpen


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP