BW2E neemt deel aan wereldveiligheidsdag

Op 28 april sensibiliseren de leden van Belgian Waste-to-Energy voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen.

28 april 2022: Alle Belgische afvalverbrandingsinstallaties vragen extra aandacht voor veiligheid op Wereldveiligheidsdag

Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april één van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties binnenrijdt, zal worden aangesproken op zijn veilig gedrag. Die dag is het wereldveiligheidsdag. De leden van Belgian  Waste-to-Energy sensibiliseren voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Elk incident is er één te veel
De sensibiliseringsactie rond veiligheid in de storthal vindt voor de 2de keer plaats op initiatief van de veiligheidsmedewerkers van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties omdat elk incident er één te veel is.  Te vaak nog worden om verschillende -vaak heel menselijke- redenen de regels overtreden. BW2E deelde online een filmpje, gebaseerd op waargebeurde feiten. Hierop getuigt een vrachtwagenchauffeur hoe hij in de bunker viel doordat hij zijn voertuig, uit hoffelijkheid voor medechauffeurs in de hal, dichter bij de bunkerrand had geplaatst dan was voorgeschreven.

“We hopen met dit filmpje de chauffeurs op het hart te drukken absoluut de voorgeschreven regels te volgen. Voor hun eigen veiligheid én die van de mensen rondom hen.”, zegt BW2E-voorzitter Geert Magerman.“ Onze sector levert heel wat inspanningen om de veiligheid in en rond de loskades van waste-to-energyinstallaties te verbeteren: d.m.v. signalisatie, opleidingen, powerpoints,… Maar soms staan mensen niet voldoende stil bij de impact die een bepaalde handeling kan hebben op de veiligheid. Denk maar aan het belang van zien en gezien worden en het dragen van een fluo hesje.” Het is vaak pas ná een incident dat men zich daar bewust van is. Blijven sensibiliseren is volgens ons de boodschap.”

Campagne met focus op persoonlijk contact
Net zoals in 2021 kiest BW2E voor een persoonlijke aanpak naar de vrachtwagenchauffeurs die afval komen aanleveren: een kort persoonlijk gesprekje over de veiligheid, geflankeerd door banners, flyers en een social media campagne. Twee thema’s dit jaar: het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, hesje, bril, veiligheidsschoenen) en valgevaar.

Veiligheid bestendigen
Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen.  Hier zal extra aandacht besteed worden in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

__________________________________________________________________________________

Belgian Waste-to-energy groepeert alle Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,8 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen. Jaarlijks produceren zij meer dan 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen.  Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële  warmtenetten. www.bw2e.be

Perscontact BW2E: Silvia Colazzo, Communicatiemanager, +32 476 63 18 27, silvia.colazzo(at)indaver(dot)com
 


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP